Privacy

Privacyverklaring
Hart voor Heerhugowaard
10 april 2022
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt Hart voor Heerhugowaard ervoor dat uw privacyrechten en de gegevensbescherming op orde is door deze standaard te beveiligen en privacyregels toe te passen.
Geheimhoudingsplicht
Binnen Hart voor Heerhugowaard is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt van de leden van Hart voor Heerhugowaard tot geheimhouding verplicht. Hij of zij mag uw gegevens niet zonder uw toestemming (1) aan mensen of organisaties buiten Hart voor Heerhugowaard verstrekken en/of (2) uw gegevens gebruiken voor doeleinden anders dan het bevorderen van het onderlinge contact binnen Hart voor Heerhugowaard en/of het opbouwen van de organisatie van Hart voor Heerhugowaard.
Verzamelde gegevens
Nieuwsbrief
Van een ieder die zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief wordt het emailadres verzameld. Het emailadres staat in een verzendlijst bij www.mailchimp.com. Alleen diegene die de nieuwsbrief maakt (de predikant) kan bij deze verzendlijst. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de optie ‘afmelden’ aan te klikken die in iedere verzonden nieuwsbrief aangegeven wordt. Per direct wordt is emailadres dan verwijderd uit de verzendlijst.
Website
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website vragen wij u om uw naam en uw emailadres zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Optioneel kunt u uw telefoonnummer meesturen zodat wij u terug kunnen bellen. Zowel uw naam als uw emailadres als uw telefoonnummer ontvangen wij via Gmail. Jaarlijks worden deze gegevens verwijderd.
Scipio App
Onderling contact is een wezenskenmerk van de kerk. Om bij te houden wie er bij Hart voor Heerhugowaard horen en om het onderlinge bezoekwerk en de opbouw van de organisatie vorm te kunnen geven houden we adresgegevens bij. De adresgegevens staat in de Scipio App, waarbij een ieder zijn of haar eigen gegevens kan beheren en zelf kan beslissen wat je wel of niet laat zien. Voor een ieder die in de Scipio App staat dragen wij zorg. De gegevens die in de Scipio App staan zijn alleen toegankelijk voor de andere leden van Hart voor Heerhugowaard. We delen uw gegevens niet met andere kerken of organisaties.
Opnames kerkdienst
Regelmatig worden er opnamen gemaakt van de kerkdienst. Deze opnamen worden via een link gedeeld met alleen de leden van Hart voor Heerhugowaard. Via een verborgen link op YouTube kan de dienst meegekeken worden. De dienst is niet te bekijken door mensen die geen lid van Hart voor Heerhugowaard zijn.
Foto’s
Bij bijzondere gelegenheden of ter promotie van Hart voor Heerhugowaard worden incidenteel foto’s gemaakt en op de website, in de nieuwsbrief of op de facebookpagina geplaatst. In de regel gebeurt dit zonder de namen van de personen op de foto’s te vermelden en zonder mensen te ’taggen’. U kunt bij het Leiderschapsteam aangeven dat u of uw kinderen nooit zichtbaar willen zijn op foto’s die gepubliceerd worden via de website, nieuwsbrief of facebookpagina. U hebt eveneens het recht om foto’s waarop u of uw kinderen zichtbaar bent te laten verwijderen van de website, uit de nieuwsbrief of van de facebookpagina.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit Hart voor Heerhugowaard is mogelijk en Hart voor Heerhugowaard moet aan uw verzoek om vergeten te worden voldoen. Indien u besluit zich uit te schrijven wordt u uit de administratie gehaald en uit de Scipio App. Dit gebeurd binnen een termijn van 6 maanden. Uw inschrijving voor de nieuwsbrief kunt u zelf intrekken door op ‘afmelden’ te drukken. U krijgt geen emails meer van Hart voor Heerhugowaard en uw emailadres is per direct gewist uit onze verzendlijst op Mailchimp.
Datalek
Indien er een datalek plaatsvindt wordt daar door Hart voor Heerhugowaard melding van gemaakt en wordt u daarover geinformeerd.