Wat we doen

Het geloof dat we als een prachtig cadeau ontvangen hebben zet ons ertoe aan om God lief te hebben, én onze naasten. Daarom zien we in ondersteunende zin naar elkaar en anderen om, zetten we ons in om armoede en onrecht te verminderen, en hebben we wijkcentrum De Zon nieuw leven ingeblazen.

In 2016 lazen we dat het wijkcentrum haar deuren zou moeten sluiten. Slecht voor de wijk en voor de kerk (vonden wij). Want het wijkcentrum is dé plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten plaats kunnen vinden, waar mensen mee kunnen doen en het leven meer kleur krijgt. Bovendien vond al ons kinder- en jongerenwerk in dit wijkcentrum plaats, en is het de enige plek in het zuiden van Heerhugowaard waar wij als kerk kunnen doorgroeien.

In vertrouwen hebben we lef getoond en het wijkcentrum gekocht en in een aparte stichting ondergebracht. Deze stichting, waar we als kerk actief in zijn, beheert het wijkcentrum en blaast er nieuw leven in, zodat mensen tot bloei komen en het dé huiskamer van de wijk wordt.

Veelgestelde vragen

Ik zit in nood, kunnen jullie me helpen?

De samenwerkende kerken in Heerhugowaard hebben een financieel noodfonds ingericht. Dit noodfonds is er voor inwoners die op of onder het bestaansminimum leven en op enig moment en incidenteel geen directe financiële hulp kunnen krijgen van andere instanties. Het noodfonds beschikt over beperkte financiële middelen voornamelijk bedoeld in situaties dat er geen brood op de plank is.

Hulpvragen kunnen worden ingediend door bemiddeling van maatschappelijke instellingen. De bemiddelende maatschappelijke instelling kan contact opnemen met een van beide vertegenwoordigers van het noodfonds. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (072) 5713713 of (072) 57 112 38.

Het noodfonds is niet ingericht om leningen te verstrekken.

Wat doen jullie tegen armoede en onrecht?

Onder het motto ‘Heerhugowaard tegen armoede en onrecht’ organiseren we samen met andere kerken een inzameling van houdbare producten en een collecte om concreet en dichtbij hulp te bieden aan plaatsgenoten.

Er zijn nog steeds mensen die om welke reden dan ook, financiële problemen kennen en noodgedwongen een beroep moeten doen op de voedselbank. Ook collecteren we en maken we een donatie over op (IBAN) NL16 ABNA 04722 63978 van de stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard). De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan een kledingactie: Kinderen (tot 13 jaar) uit gezinnen die bekend zijn bij de voedselbank ontvangen een kledingcheque om nieuwe kleding te kunnen kopen.

Ook zijn we betrokken bij Lighthouse children and youth ministry in Namibie, vanuit het verlangen de kinderen die daar in armoede opgroeien een hoopvolle toekomst te kunnen bieden. Zie: https://lighthouseministry.nl/ 

Waarom hebben jullie het wijkcentrum gekocht?

Wijkcentrum De Zon wil de huiskamer voor de wijk zijn. Een plek waar je in de brasserie gezellig een kop koffie kunt drinken of kunt genieten van een heerlijke maaltijd. Waar kinderen en jongeren uit de wijk een eigen ontmoetingsplek hebben. Waar je een praatje kunt maken en andere wijkbewoners kunt ontmoeten. Waar je zaalruimte kunt huren voor een training, een bijeenkomst, een vergadering of een activiteit. Een plek waar je mee kunt doen aan cursussen. Een plek waar iedereen welkom is. Waar je mag komen zoals je bent. Een plek van licht en warmte.

Wijkcentrum de Zon is in 2017 ontstaan vanuit Hart voor Heerhugowaard. We hoorden dat wijkcentrum De Mediaan, zoals het wijkcentrum voorheen heette, inclusief de brasserie haar deuren zou sluiten. Omdat Hart voor Heerhugowaard geeft om mensen, en gelooft dat een gezamenlijke ontmoetingsplek bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk hebben ze het initiatief genomen om het wijkcentrum nieuw leven in te blazen. Daarvoor is een aparte stichting opgericht: stichting ‘wijkcentrum de Zon’. Stichting Wijkcentrum De Zon heeft met behulp van giften en leningen het pand in 2018 aangekocht en is sindsdien begonnen om het wijkcentrum nieuw leven in te blazen.

Door een aparte stichting op te richten voor het wijkcentrum wil Hart voor Heerhugowaard benadrukken dat het wijkcentrum er voor iedereen is, ongeacht wat je gelooft. Je bent welkom zoals je bent, als gast en als vrijwilliger.

Hoe kan ik een zaal huren in het wijkcentrum?

Dat kan via de website van wijkcentrum ‘de Zon’. Ook kun je bellen naar 06 4141 6048 of mailen naar [email protected]

Zaalverhuur

Ik wil graag iets voor anderen betekenen, kan dat?

Jazeker, je kunt bij het wijkcentrum vrijwilliger worden. Je kunt bij het LUX jeugdwerk vrijwilliger worden. Je kunt in de kerk vrijwilliger worden. En er zijn tal van organisaties waar we je naar door kunnen verwijzen, zoals bijvoorbeeld Stichting Present.

Snel naar

Wijkcentrum "De Zon"

Drink een kopje koffie in de gezellige sfeer van de brasserie. Huur een zaal voor jouw verjaardag of vergadering. Doe mee met een van de vele activiteiten en leer dansen of kaarten maken. Doe mee met de wandelclub of met de computerles. Kom naar andere activiteiten, of meld je aan als vrijwilliger om er voor het wijkcentrum en jouw medemens te zijn.

Website Wijkcentrum "De Zon"